Imprezy towarzysząceOrganizacja imprez - poradnikOrganizatorzy imprezScenariusze, programy imprez

Integracja pracowników

Integracja pracowników stanowi klucz do sukcesu przedsiębiorstwa. To socjotechnika, którą stosuje się do zespolenia załogi, wypracowania wspólnoty ideowej, stworzenia miłej atmosfery w pracy oraz zmotywowania pracowników do lepszych wyników. Oprócz tego sprzyja wykreowaniu stosunków opartych m.in. na wzajemnej pomocy, wsparciu, odpowiedzialności, obowiązkowości. Do głównych jej założeń należy doprowadzenie do identyfikacji pracownika z przedsiębiorstwem.

Istnieje kilka technik integracyjnych, które przeciwdziałają znużeniu, wyczerpaniu fizycznemu, wypaleniu zawodowemu oraz obniżeniu poczucia własnej wartości zatrudnionych.

O zastosowaniu metody obrad mówi się przy okazji takich form spotkań jak: kongres, zjazd, konferencja, zebranie, narada, posiedzenie oraz odprawa. W związku z tym nastawiona jest ona na uczestnictwo nawet kilkuset osób. Zebrani mogą wypowiedzieć się w sprawach istotnych dla firmy, wyrazić swoje poglądy, dyskutować i podejmować decyzje.

Metoda radaru personalnego umożliwia pracownikom ocenę pracodawcy. Powinna jednak zostać zachowana regularność oceny i obiektywność. Jej atutem jest motywacja do lepszej pracy oraz większa identyfikacja jednostkowego pracownika z grupą. Przede wszystkim metoda ta wymusza konieczność omawiania wszelkich problemów na bieżąco.

Jeśli celem jest racjonalny dobór pracowników, by uwzględnić preferowane przez nich zajęcia, warto zastosować metodę MAPS. Polega ona na doprowadzeniu do pożądanej formalizacji działań nieformalnych. Istotą jej jest bezpośrednie uczestnictwo w konstruowaniu nowego systemu pracy oraz zaangażowanie.

Integracja pracowników to cel, który osiągnąć można także dzięki wprowadzeniu metody grup autonomicznych, z których każda zajmuje się wykonaniem określonych zadań ściśle ze sobą powiązanych Dodatkowo członkowie konkretnych grup zaspokajają własne potrzeby, realizują zadania, które składają się na całościowy sukces instytucji. Mimo iż odpowiedzialność za wykonywane zadania jest zbiorowa, podejmowane działania charakteryzują się dużym stopniem samodzielności. Grupa ma możliwość decydowania w zakresie: doboru członków grupy, wyboru lidera, planowania i podziału zadań w grupie oraz tempa i czasu pracy. Każdy członek grupy ma obowiązek aktywnego uczestnictwa w zebraniach zespołu, ale przede wszystkim realizacji ustalonych zamierzeń.

Metoda kół jakości stawia na zorganizowane ochotniczo grupy pracowników z jednej komórki organizacyjnej. Ich zadaniem jest analizowanie, szukanie rozwiązań istniejących problemów. Myślą przewodnią jest teza: jakość produkowanych wyrobów zależy od wszystkich pracowników, nie tylko od wyspecjalizowanych służb jakości i nadzoru technicznego.

Gdy chce się uzyskać m.in. większą skłonność do akceptowania różnych zmian organizacyjnych, poprawę stosunków międzyludzkich, wzrost zaufania do kadry kierowniczej oraz ugruntowanie pracy zespołowej, można zastosować metodę D. Petersena. Aby osiągnąć powyższe korzyści, konieczne jest, by podwładni byli wysoko wyspecjalizowani, inteligentni i posiadali duży bagaż zawodowych doświadczeń.

Najlepszą formą integracji pracowników jest przede wszystkim zabawa. Można wtedy rozwiązywać problemy oraz lepiej się poznać, by usprawnić współpracę. Często motywuje ona do zdrowej rywalizacji. Ta z kolei jest pierwszym krokiem do zwiększenia obrotów firmy. Cel, jaki chce się dzięki niej osiągnąć wpływa na rodzaj wybranego scenariusza.

Jeśli chce się budować nowy zespół sprawnie współdziałających pracowników, warto tak zorganizować imprezę, by uczestnicy mogli poznać się w nieformalnej atmosferze. Nie bez znaczenia jest także możliwość zbudowania wzajemnych relacji opartych na zaufaniu oraz ustalenie zasad obowiązujących w grupie. Kiedy celem integracji jest usprawnienie pracy zespołu już istniejącego, powinno się mu umożliwić wyeliminowanie „zgrzytów” i wyjaśnienie nieporozumień. W rezultacie spotkanie firmowe pod hasłem „integracja pracowników” umożliwia refleksję nad dotychczasową działalnością. Często jest ono także pobudką do znalezienia usprawnień. Jeśli w firmie formuje się nowy zespół, w skład którego wchodzą pracujący niegdyś konkurujący ze sobą ludzie, integracja pracowników wydaje się wtedy niezbędna. Warto więc zorganizować imprezę firmową, której scenariusz będzie nastawiony na zabawy, pomagające uczestnikom zmienić sposób myślenia do tego stopnia, że rywalizację zamienią oni na wzajemną pomoc i współgranie.

Gdy chce się zdefiniować role w zespole powinno się tak zorganizować spotkanie firmowe, by pozwolić uczestnikom odnaleźć swoje miejsce w zespole. Dzięki temu uniknie się marnowania energii przez pracowników, którzy będą wchodzić tylko w te role, w których staną na wysokości zadania. Ścisłe określenie ról każdego członka w zespole uniemożliwi także walkę o stanowiska.

Imprezy firmowe sprzyjają także integracji całego przedsiębiorstwa. Stanowią lekcję lojalności wobec pracodawcy oraz pomagają kreować poczucie wspólnoty między pracownikami. W rezultacie powodują też dumę z możliwości pracy w danej firmie.

Wyprawy, które organizowane są w ramach spotkań firmowych, mogą polepszyć też komunikację pomiędzy określonymi działami w przedsiębiorstwie. Często bowiem jest tak, że pracownicy, którzy się nie znają na innej niż zawodowa płaszczyźnie, nie potrafią się porozumieć, co powoduje problemy we współpracy.

Integracja pracowników to najlepsza metoda, by uniknąć konfliktów w przedsiębiorstwie. Bardziej swobodne kontakty ułatwiają także komunikację. Ta z kolei gwarantuje osiągnięcie dobrych rezultatów, gdyż wpływa na lepszą koordynację działań.

natalia jurga

Serwis www.organizatorzyimprez.pl poleca kolejny artykuł o integracji pracowników, który ujmuje temat w szerszym zakresie. Integracja pracowników.

Źródło:
Fabrykaadrenaliny.pl
Mfiles.pl

3 thoughts on “Integracja pracowników

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *