KonferencjeMiejsca na imprezyOrganizatorzy imprez

Turystyka biznesowa

Turystyka biznesowa  Główne formy i rodzaje turystyki biznesowej

Podróże służbowe dzielą się na poszczególne formy. Wyodrębniono pięć grup turystyki biznesowej.


•    Indywidualne podróże służbowe – dotyczą osób, których praca zawodowa wymaga przemieszczania się. Są to osoby zatrudnione w dziennikarstwie, polityce, czy przedstawicielstwach handlowych. Często muszą przebywać poza domem i stałym miejscem pracy, aby jak najlepiej wykonywać swój zawód.
•    Spotkania – grupa ta obejmuje różne rodzaje wydarzeń, takie jak konferencje, seminaria, zgromadzenia, kongresy. Organizatorami są firmy bądź Stowarzyszenia, które dzięki takim imprezom umożliwiają komunikację między pracownikami, klientami czy udziałowcami.
•    Wystawy – nazywane inaczej targami bądź imprezami konsumenckimi. Firmy delegują swoich przedstawicieli, którzy jadą na targi w celu przedstawienia produktów potencjalnym klientom i w celu nawiązania z nimi współpracy. Klienci mają okazję porozmawiać bezpośrednio z fachowcami i zapoznać się z produktami.
•    Podróże motywacyjne – często są to podróże ekskluzywne, odbywające się do atrakcyjnych miejsc, finansowane przez pracodawców w formie nagrody za rzetelną i efektywną pracę. Wytypowani pracownicy czują się docenieni i jeszcze bardziej zwiększają swoją motywację na przyszłość.
•    Turystyka korporacyjna – jest to działanie w celu polepszenia wizerunku firmy, a także zbudowania relacji z ważnymi klientami. Turystyka ta charakteryzuje się ekskluzywnymi rozrywkami dla najcenniejszych klientów świadczonych przez firmę.

Zobacz serwis dla turystyki biznesowej – informacje na temat konferencji na konferencje24h.pl, hotele na konferencje na konferencyjne.pl, firmy zajmujące organizacją różnego rodzaju imprez w tym biznesowych, firmowych itp… organizatorzymimprez.pl

warto zapoznać sie z polecanymi hotelami ze strony http://www.jaki-hotel.pl/520/polecane-hotele-2.html

Źródła:

info – http://pl.wikipedia.org/wiki/Turystyka_biznesowa

1. Bolesław Iwan, Istota i rola turystyki biznesowej w gospodarce narodowej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły  Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Turytyka i Rekreacja. Zeszyt 1 (1), 2008.
2. R. Davidson, B. Cope, Turystyka biznesowa. Konferencje, podróże motywacyjne, wystawy, turystyka korporacyjna, Wyd. Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *