Aktualne imprezyObsługa techniczna imprezOrganizacja imprez - poradnikOrganizatorzy imprez

UOKiK: nieudaną imprezę sylwestrową można reklamować

29.12. Warszawa (PAP) – Nieudaną imprezę sylwestrową można reklamować. Konsument ma do tego prawo, jeżeli organizator imprezy nie wywiąże się z zawartej umowy – przypomina Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Reklamować możemy również niezgodną z ustaleniami fryzurę, makijaż czy zabieg kosmetyczny.

„Kupując zorganizowaną imprezę sylwestrową zawieramy umowę. Często jej najprostszym potwierdzeniem jest bilet wstępu. W gorączce sylwestrowych przygotowań pamiętajmy nie tylko o tym, żeby efektownie wyglądać, ale też o naszych prawach i obowiązkach” – zwraca uwagę UOKiK w przesłanej PAP informacji.

Urząd dodaje, że umowa powinna być na piśmie. Spisanie najważniejszych punktów organizowanego wieczoru ułatwi dochodzenie roszczeń w przypadku konfliktu z przedsiębiorcą. „Doprecyzujmy szczegóły zabawy, np. ilość ciepłych dań, napojów, rodzaj oraz formę muzyki” – radzi regulator.

Przypomina, że umowa powinna zawierać szczegółowe warunki jej realizacji. Należy określić, z kim jest zawierana, koszt wykonania usługi i termin jej realizacji oraz kary wynikające z niewywiązania się organizatora z umowy. UOKiK namawia, by reklamować usługi, które zostały wykonane niezgodnie z umową.

Informuje ponadto, że pozostawione w szatni rzeczy powinny być bezpieczne. „W kinach, teatrach, klubach widnieje napis, zgodnie z którym w przypadku zaginięcia lub zniszczenia garderoby szatnia nie ponosi odpowiedzialności. Jest to niezgodne z prawem. Przedsiębiorca odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni – nie tylko wtedy, gdy jest płatna” – podkreśla urząd.

„Jeżeli zamierzasz skorzystać z usług fryzjera, kosmetyczki, krawca, pralni, pamiętaj, że cenniki powinny być umieszczane w miejscach ogólnodostępnych i widocznych dla konsumentów, a ceny za usługi powinny być podawane wraz z dokładnym określeniem rodzaju i zakresu świadczenia” – informuje UOKiK.

Dodaje, że klient może również reklamować niezgodną z ustaleniami fryzurę, makijaż, czy zabieg kosmetyczny. Na podstawie kodeksu cywilnego konsument może zażądać od wykonawcy naprawy usługi i wyznaczyć termin na dokonanie tej czynności. „Jeżeli przedsiębiorca nie usunie wady w wyznaczonym przez nas czasie lub nie jest to możliwe z innych przyczyn, mamy prawo odstąpić od umowy i zażądać zwrotu zapłaconej kwoty” – precyzuje UOKiK.

Urząd przypomina, że odstąpienie od umowy jest możliwe, jeśli wada jest istotna, czyli np. trwała spaliła włosy, zamiast koloru blond wyszedł inny, zabieg kosmetyczny spowodował chorobę itp.

„Możemy domagać się odszkodowania, jeżeli w związku z wadliwym wykonaniem usługi narażeni zostaliśmy na dodatkowe koszty, np. skorzystanie z usług innego przedsiębiorcy. Konieczne są rachunki, aby udowodnić poniesioną szkodę i wystąpić o odszkodowanie” – dodaje UOKiK.

Urząd przypomina ponadto osobom, które zamierzają spędzić Sylwestra na stoku, że za niewykorzystany karnet z powodu m.in. pogorszenia warunków atmosferycznych czy awarii wyciągu należy się zwrot pieniędzy proporcjonalnie do niewykorzystanych zjazdów.

„Jeżeli przedsiębiorca nie chce respektować praw, poproś o pomoc miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów” – apeluje UOKiK. Szczegółowych informacji udziela także Federacja Konsumentów. Bezpłatne porady można uzyskać od Stowarzyszenia Konsumentów Polskich pod numerem telefonu 0 800 800 008. (PAP)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *