Inne

Bezpieczeństwo impreza masowa

Bezpieczeństwo – Spełnienie przez organizatorów imprezy masowej wymogów bezpieczeństwa musi obejmować ochronę osób teraźniejszych na imprezie w czasie jej trwania, ochronę porządku publicznego, zabezpieczenie pod kątem medycznym , a dodatkowo zabezpieczenie stanu technicznego obiektów budowlanych. Trzeba zadbać także o urządzenia służące takim przedsięwzięciom, a priorytetowo urządzenia przeciwpożarowe i sanitarne. W ustawie brak natomiast szczegółowych treści, w jaki sposób takie bezpieczeństwo winno być zapewnione. Nie ma określonych norm czy szczegółowych wytycznych, a co za tym idzie daje dużą dowolność w interpretacji. Okoliczności spełnienia bezpieczeństwa opisane są jedynie w kilku punktach. Organizator powinien zagwarantować spełnienie wymogów określonych w przepisach prawa, szczególnie prawa budowlanego, przepisach sanitarnych i ochrony przeciwpożarowej. Winien zapewnić także służbę porządkową i informacyjną wyszkoloną i wyposażoną w taki sposób, aby wyróżniała się szczegółami ubioru. Zapewniona powinna być także wszelka radę medyczna oraz dodatkowo zaplecze higieniczno-sanitarne. Następnym wyznacznikiem bezpieczeństwa są drogi ewakuacyjne oraz dodatkowo dojazdowe dające możliwość szybkiej interwencji służbom ratowniczym i policji. Sprzęt ratowniczy , a dodatkowo wszystkie środku gaśnicze to też elementy, które powinien zagwarantować organizator.

Impreza masowa czy nie masowa
Artykuł 2 oraz 3 ustawy oświadczają, iż nie wszelkie imprezy z dużą ilością ludzi są imprezami masowymi. Z definicji imprezy masowej wykreślone zostały takie przedsięwzięcia, które są nieodpłatne i organizowane na terenach zamkniętych podległych wymienionym w ustawie jednostkom państwowym. Imprezami masowymi nie są również wszelkiego stylu wydarzenia odbywające się w tatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki. Ramy, jakie nakłada ustawa na imprezę masową, określają, iż impreza sportowa, artystyczna lub rozrywkowa, na której cyfra miejsc i osób na stadionie albo innym odpowiednim miejscu wynosi nie mniej niż 1000 jest traktowana jako impreza masowa. W przypadku imprez przygotowywanych w halach sportowych lub innych tego rodzaju miejscach liczba ta powinna wynosić nie mniej niż 300, ażeby można owa imprezę nazwać masową.