Imprezy towarzysząceObsługa techniczna imprezOrganizacja imprez - poradnik

Wyjazdy dla pracowników

Wyjazdy dla pracowników stanowią nowoczesną formę szkoleń, integracji, nagradzania i motywacji. Jeśli są zorganizowane z pomysłem, wcale nie muszą obciążać finansów firmy. Przeciwnie, poprzez inwestowanie w entuzjazm, optymizm, kreatywność oraz potencjał intelektualno-twórczy stanowić mogą źródło dochodów dla przedsiębiorcy i jego działalności gospodarczej.

Spośród wyjazdów dla pracowników wyróżnić można, obok wyjazdów ściśle zorientowanych na załatwienie służbowych spraw, wyjazdy motywacyjne, integracyjne i szkoleniowe. Coraz częstszą praktyką jest łączenie wyjazdów, którymi kierują różne cele.

Motywacyjne wyjazdy dla pracowników

Motywacyjne wyjazdy dla pracowników polegają na organizowaniu wspaniałych podróży, które mają na celu zmotywowanie pracowników oraz ich gratyfikację. Dzięki pracy osób szczególnie zasłużonych dla działalności przedsiębiorstwa, osiąga ono swoje cele.

Wyjazdy motywacyjne wpływają na zwiększenie zysków przedsiębiorstwa, gdyż nagrodzony w ten sposób pracownik, którego praca została zauważona, dokłada jeszcze większych starań w swoich działaniach, licząc na kolejne nietypowe i niezapomniane sposoby gratyfikacji. W tym rozumieniu odpowiednio skonstruowany program podróży motywacyjnej to także sukces dla pracodawcy, gdyż sam się finansuje. W świetle tego podróże motywacyjne stanowią modny sposób na zwiększenie wyników przedsiębiorstwa.

Zorientowane są one przede wszystkim na zabawę i rozrywkę. Wyjazdy motywacyjne nie mają wiele wspólnego z wyjazdami służbowymi i związanymi z wykonywaniem zajęć wynikających z pracy lub interesów. Służą przede wszystkim odpoczynkowi, a także poprawie wizerunku firmy w oczach zatrudnionych osób.

Szkoleniowe wyjazdy dla pracowników

Zawrotną karierę w ostatnim czasie robią także wyjazdy dla pracowników „szkoleniowo-motywacyjne”. Dostarczają one nie tylko niezapomnianych wrażeń dzięki wielości i różnorodności atrakcji, ale także umożliwiają poznanie odmiennych kultur, i egzotycznej przyrody. Co jest równie istotne, stanowią doskonałą okazję relaksu w odległych zakątkach świata, a także pozwalają naładować akumulatory i w pełni sił wrócić do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Na pierwszy rzut oka w niczym nie różnią się od popularnych turystycznych wyjazdów. Ich specyfika, jak i wyjazdów dla pracowników ściśle ukierunkowanych na szkolenie, polega na tym, że turystyka jest tak naprawdę tylko miłym dodatkiem.

W wyjazdy dla pracowników szkoleniowo-motywacyjne lub szkoleniowe wpisane są dodatkowo szkolenia i konferencje. Często organizowane są one w środowisku międzynarodowym, dlatego też można mieć pewność, że z takiego rozwiązania będzie zadowolony każdy pracownik, który dzięki dobremu wykwalifikowaniu, może podnieść rangę całego swojego przedsiębiorstwa.

Integracyjne wyjazdy dla pracowników

Wyjazdy dla pracowników pod hasłem „integracja” to chyba najbardziej ulubiona forma imprez firmowych. Najlepszą formą integracji pracowników jest przede wszystkim zabawa, wspólne towarzystwo osób, które chcą się zjednoczyć, a w dalszej kolejności wspomnienia, jakie są pozostałością po podróży firmowej.

Jej celem jest rozwiązanie problemów zaistniałych w przedsiębiorstwie oraz lepsze poznanie się, które z kolei skutkuje lepszą współpracą. W związku z tym praktykuje się poza zorganizowaniem spotkania dla zatrudnionych osób, zapewnienie im różnorodnych rozrywek – gier i zabaw, podczas których mają oni okazję nie tylko do wyeliminowania wszelkich „zgrzytów” oraz wyjaśnienia nieporozumień, ale przede wszystkim mogą nauczyć się współpracować ze sobą na gruncie towarzyskim i przenieść to w dalszej kolejności na relacje zawodowe. Oprócz tego mogą ustalić też role w grupach, przekonać się, kto z zespołu nadaje się do pełnienia funkcji lidera itd. Nie bez znaczenia jest także możliwość zbudowania przez współpracujących ze sobą wzajemnych relacji opartych na zaufaniu oraz ustalenie zasad obowiązujących w grupie. Jeśli w firmie formuje się nowy zespół, w skład którego wchodzą pracujący niegdyś konkurujący ze sobą ludzie, integracja pracowników wydaje się być wtedy koniecznością. Zabawy, jakie są wtedy prowadzone, pomagają uczestnikom zmienić sposób myślenia do tego stopnia, że rywalizację zamienią oni na wzajemną pomoc i współgranie.

Integracja pracowników zazwyczaj powoduje zatarcie granic pomiędzy pracownikiem i szefem czy tez bezpośrednim zwierzchnikiem. Wyjazdy integracyjne pozwalają się wyluzować i sprawiają, że pracownicy stają się sobie bliżsi. Podkreślają one także wartość, jaką pracownicy stanowią dla firmy, dając im poczucie bezpieczeństwa. Dzięki temu wzrasta lojalność oraz oddanie w stosunku do pracodawcy.

Oprócz tego wyjazdy integracyjne pomagają pracownikom zrozumieć misję firmy oraz opracowaną strategię. Poza tym wpływają na refleksję nad dotychczasową jej działalnością, a także stanowią pobudkę do znalezienia usprawnień.

Tak jak odpowiedzialność za wykonywane obowiązki wpisana jest w życie zawodowe, to samo dotyczy wyjazdów dla pracowników. Natężenie ich uzależnione jest od rodzaju branży. Rodzaj wyjazdu z kolei determinowany jest przez cel, który chce się osiągnąć.

natalia jurga

Serwis www.organizatorzyimprez.pl poleca artykuły eksperckie o wyjazdach dla pracowników i imprezach firmowych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *