Inne

Cechy turystyki biznesowej

Głównymi cechami turystyki biznesowej jest:

  • wysoka dochodowość- zachowany wysoki standard usług noclegowych, transportowych, biurowych, translatorskich czy wynajmu samochodu. Dla przykładu- średnie dzienne wydatki jednego turysty biznesowego przyjeżdżającego do Wielkiej Brytanii wynoszą 147 funtów
  • brak sezonowości ( nawet spadek w okresie wakacyjnym)
  • mała wrażliwość na ceny (zazwyczaj wyjazd finansowany przez dane przedsiębiorstwo, firmę, organizacje, administrację publiczną )
  • podróże zarówno w skali tygodnia jak i roku wzajemnie się uzupełniają

Zaś do głównych cech form turystyki biznesowej zaliczmy

  • indywidualne podróże podejmowane w konkretnym celu służbowym
  • nawiązywanie kontaktów zawodowych
  • podpisanie kontraktów
  • inne spotkania związane ze współpracą