Inne

Co zaliczamy do przemysłu spotkań?

  • Spotkania stowarzyszeń zawodowych i handlowych
    (konferencje, seminaria, walne zgromadzenia)
  • Spotkania korporacyjne (wyjazdy motywacyjne,
    szkolenia)
  • Wystawy – targi, imprezy konsumenckie

Przemysł spotkań (inaczej turystyka biznesowa)

Przemysł spotkań z angielskiego „meetings industry” jest coraz częściej spotykany zarówno na polskim jak i europejskim oraz światowym rynku. To nic innego jak podróże służbowe odbywane przez pracowników w ramach pracy zawodowej, obejmujące poza wyjazdami na spotkania z klientami i partnerami firmy, uczestnictwo w konferencjach, targach, szkoleniach i wystawach. Część teoretyków uznaje za jeden z przejawów turystyki biznesowej także turystykę motywacyjną.

Lista miejsc doskonałych na konferencje, kongresy i spotkania biznesowe – http://www.e-konferencje.pl/

Lista organizatorów imprez biznesowych, masowych i innych – http://www.organiztorzyimprez.pl/