Imprezy towarzysząceOrganizacja imprez - poradnikOrganizatorzy imprezScenariusze, programy imprez

Promocje, konkursy

Promocje sprzedaży to bogaty zestaw krótkookresowych bodźców mających na celu zwiększenie sprzedaży produktu lub usługi. Do narzędzi promocyjnych zaliczyć można:  konkursy, loterie, kupony, rabaty, przeceny, premie, przekazy, degustacje towarów w sieciach handlowych czy również konkursy z nagrodami lubiane przez znacząca większość konsumentów. Chociaż narzędzia promocji dają na ogół całkiem szybki efekt w postaci wzrostu dystrybucji, to natomiast, w odróżnieniu od reklamy, nie kształtują najczęściej długookresowych preferencji i lojalności nabywców wobec produktu. Promocja dystrybucji z reguły prowadzona jest równolegle z reklamą i sprzedażą osobistą.

Promocje dystrybucji jest ważnym czynnikiem marketingu mix i nie jest tak widoczna jak reklama. W ostatnich latach wydatki na rozpowszechnienie zwiększyły się w wyniku wzrostu środków finansowych przeznaczanych na reklamę. Ten wzrost wskazuje na postęp w kierunku zintegrowanych, zorientowanych na konsumenta programów reklamy i promocji i odejście od tradycyjnej promocji handlowej. Wybór i integracja wielu technik promocji wymaga dobrego zrozumienia zalet i wad każdego stylu promocji. Narzędzia promocji sprzedaży to kupony, oferty specjalne, premie, konkursy, loterie, próbki, kody lojalnościowe, wystawy w miejscu dystrybucji, rabaty i inwestycje produktu.

Konkursy polegają na tym, iż użytkownicy wykorzystując swe analityczne i kreatywne myślenie, próbują wygrać nagrodę. Na przykład McDonald’s i Poczta USA zorganizowały konkurs, w którym poprosiły dzieci o zaprojektowanie znaczka pocztowego na temat świadomości ekologicznej. Pomimo trudnych zasad w konkursie wzięło udział ponad 150.000 dzieci w wieku 8-13 lat. Obecnie projekty znaczków czterech zwycięzców można ujrzeć na obiegowych znaczkach poczty amerykańskiej. W Polsce konkursy stały się nieprawdopodobnie skutecznym narzędziem promocji sprzedaży w walce o udziały w rynku. Częstotliwość ich stosowania rośnie wraz z intensyfikacją konkurencji. Niektóre firmy stosują dosłownie bardzo prostą formułę konkursu. Uczestnicy nie muszą wykazać się jakąkolwiek wiedzą. Liczy się tylko nadesłanie szczegółu produktu, na przykład nakrętki, etykiety albo wieczka.

Przedmioty, urządzenia i materiały promocyjne stosowane są w punktach dystrybucji detalicznej. Konkursy, gry, loterie promocyjne dają konsumentom szanse wygrania kasy albo produktu (na przykład. laptop, komputer, telefon komórkowy, wycieczka, itp.). Jest bardzo kilka form organizacyjnych takich promocyjnych imprez. Narzędziem promocji są okresowe obniżki kosztów stosowne w krótkim przedziale czasu. Nie powinno się ich natomiast utożsamiać z przeceną, która raczej polega na szybkiej wyprzedaży towaru a nie jego promowaniu.

Jednym z narzędzi promocji sprzedaży są próbki towarów – produkty przekazywane nieodpłatnie bądź z niewielką odpłatnością. Wykorzystuje się też kupony upoważniające do zakupu po niższej cenie. Odmianą zniżek kuponowych jest częściowa refundacja ceny, czyli tzw. rabat. Ze znakomitym skutkiem, choć kosztowną metodą promocji produktu ma możliwość być marketing osobista ustna – bezpośrednia prezentacja towaru przez sprzedawcę (akwizycja) hostessę. Wyróżniamy również premie, którymi są bardzo dobra proponowane bezpłatnie bądź w zaniżonej cenie jako zachęta do zakupu określonego produktu. Narzędzia promocji dystrybucji adresowane przez producenta przez dystrybutorów to rabaty, finansowanie akcji promocyjnych (sponsoring) , a dodatkowo wspomniane już wcześniej urządzenia i materiały promocyjne stosowane w miejscu sprzedaży. Reasumując firma chcąc wylansować produkt w celu jak najkorzystniejszej dystrybucji musi dokonać wszelkich starań używając wiele narzędzi i chwytów reklamowych. Organizowanie imprez promocyjnych wymaga doświadczenia i przemyślenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *