Aktualne imprezyImprezy towarzysząceMiejsca na imprezyObsługa techniczna imprezOrganizacja imprez - poradnik

Za udział w imprezie integracyjnej trzeba zapłacić podatek

Nawet jeśli nie wzięło się w niej udziału informuje Onet.pl.

Udział w imprezie integracyjnej traktowany jest jako przychód pracownika i to bez względu na to czy pracownik brał w niej udział, czy nie. Tak podają izby skarbowe.

Impreza integracyjna to nie tylko wspólne wyjście do restauracji, na kręgle, czy wyjazd do ośrodka wypoczynkowego, to także cała oprawa związana ze spożywanymi posiłkami, wypitym alkoholem, czy innymi napojami. Do końca nie można przewidzieć ile dany uczestnik zje i wypije, a już zupełnie nie da się określić, czy uczestnicy imprezy integracyjnej stawią się wg listy obecności.

Zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy o PIT, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika  w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Tak więc, wystarczającym warunkiem, by pieniądze i wartości pieniężne traktowane były jako przychód jest postawienie ich do dyspozycji podatnika. Inaczej jest w przypadku nieodpłatnych świadczeń. Te mogą stanowić przychód jeśli są faktycznie otrzymane. Zgodnie z przepisami ustawy za przychód może być więc uznany faktyczny udział w imprezie.  Kwestią kontrowersyjną jest więc rozpoznanie przychodu w sytuacji, gdy podatnik nie uczestniczył w imprezie, ale miał taką możliwość. Problematyczne jest również ustalenie wartości świadczenia przypadającego na danego pracownika. Podaje Onet.pl

Uczciwy podatnik, który chce ograniczyć jakiekolwiek ryzyko podatkowe powinien zachować się tak, jak chcą tego organy podatkowe. Zatem powinien doliczyć do przychodu wszystkim pracowniom wartość udziału w imprezie i odprowadzić z tego tytułu należną zaliczkę.

Czy udział w imprezie integracyjnej będzie jeszcze dla kogokolwiek przyjemnością? Wątpliwa sprawa.

Na podstawie Onet.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *